Angående pilotstrejk på SAS – Go Active Travel

Angående pilotstrejk på SAS

Då vi får många frågor om SAS pågående pilotstrejk, kommer här en kort sammanfattning. De flesta avgångar vi har i närtid med SAS flygs av samarbetspartners som SAS Connect, Air Baltic och Xfly. Dessa verkar i dagsläget inte påverkas av strejken då besättningarna inte är anställda direkt av SAS. Vi följer utvecklingen och hoppas att strejken snart avbryts.

Ni kan själva se status för era planerade flyg på SAS hemsida, klicka här.

Skulle status för era flyg förändras kommer vi att kontakta er, Vi vet i dagsläget dessvärre inte mer än vad man kan utläsa från SAS informationssidor.