Robert Sörensen – GoActiveTravel
08 409 106 87 info@goactivetravel.se

Robert Sörensen

Robert Sörensen är yogalärare på Yogayama, Yogashakti och Sats i Stockholm. Han har en 500-timmars yogautbildning och en bakgrund inom idrottsvetenskap fysisk terapi. Robert har en stor passion för rörelse och styrka och utmanar sig själv och sina deltagare att röra sig i olika mönster och utvecklas.