Hållbart resande – GoActiveTravel
0771 14 30 30 info@goactivetravel.se

Hållbart resande

Go Active Travels arbete för ett hållbart resande.
På våra resor tränar och yogar vi i första hand utomhus för att maximera upplevelsen av den lokala fantastiska natur vi besöker. Vår planet har gett oss oändligt med naturupplevelser och vacker miljö som vi är beroende av och vår ambition är naturligtvis att minimera den klimat- och miljöpåverkan våra resor kan ha.

Vi värnar om de orter och platser vi besöker och samtidigt som vi bidrar med turism bidrar vi även till klimatavtryck. Vi väljer därför destination, transport, samarbetspartners, boende och mat med omsorg för naturen. För att säkerställa att vi bidrar mer än vad vi använder har vi valt att klimatkompensera hela resan med 110% inklusive alla transporter, flyg och landtransporter, boendet och maten vi äter. Det gäller även för alla färdledare, guider och tränare vi har med oss.

Med det tar vi ansvar för att vår verksamhet inte försämrar för kommande generationer att få uppleva en fantastisk och frisk natur och levande kulturer.

South Pole - vår samarbetspartner
Vi samarbetar med och klimatkompenserar genom South Pole, som har genomfört klimatanalyser åt drygt 150 organisationer i olika branscher och utvecklat flertalet beräkningsverktyg. South Pole är världens största utvecklare av klimatprojekt och har implementerat mer än 500 klimatprojekt för klimatkompensation och därigenom även skapat tiotusentals arbetstillfällen i utvecklingsländer, förbättrade levnads- och arbetsvillkor, samt ekonomiska vinster för företag och samhällen.

110% CO2-kompensation på alla våra resor
Från 1 januari 2020 CO2-kompenserar vi till 110% för alla våra resor. Vi samarbetar med South Pole som är en mycket kompetent aktör med en gedigen kunskap om hållbarhetsfrågor på alla plan. Deras konsulter har gjort dessa uträkningar baserat på de CO2-utsläpp som är förknippade med flyg/tåg, landtransporter, mat och hotell.

Vi har valt att stödja tre olika projekt via South Pole, läs mer i länkarna nedan:

  • Kariba REDD+ i Zimbabwe - ett projekt som syftar till att förhindra avskogning samt att säkerställa skogens hälsa och biologiska mångfald.
  • Prony Wind Power Gold Standard i Nya Kaledonien - ett vindprojekt i Nya Kaledonien, ett land som är mycket exponerat för klimatförändringarna.
  • Xenamnoy Hydropower CDM Gold Standard i Laos - ett vattenkraftsprojekt som ersätter "smutsig" energi med förnybar energi i det lokala elnätet.

South Pole Group grundades 2006 med erfarenheter från Myclimate, Världsbanken, UNFCCC och McKinsey & Co. De är en av världens ledande leverantörer av premiumprojekt för klimatkompensation. Med en global närvaro och lokal kompetens hjälper South Pole organisationer att utveckla hållbara och lönsamma lösningar som har en positiv inverkan på klimat, ekosystem och samhällen.

South Pole har bland annat:

  • Reducerat mer än 80 miljoner CO2e, motsvarande Greklands årliga utsläpp av växthusgaser.
  • Analyserat klimatavtrycket på investeringar motsvarande drygt 2 biljoner USD.
  • Mobiliserat drygt 10 miljarder USD till ren energi i utvecklingsländer.
  • Möjliggjort produktionen av drygt 100 000 GWh förnybar energi, motsvarande Nederländernas årliga elkonsumtion.
  • Skapat 70 000 arbetstillfällen i utvecklingsländer.
  • Skyddat landområden på drygt 55 000 km2, vilket motsvarar 5,5 miljoner fotbollsplaner.

För mer information besök gärna www.southpole.com

Vad gör Go Active Travel?
Go Active Travels arbete för ett mer hållbart resande är i ständig utveckling. Vi har sedan 1 januari 2020 inkluderat CO2-kompensation till 110% för alla våra resor, genom vårt samarbete med South Pole (läs mer om detta arbete nedan).
Vi har genom Reseindustrins barnfond New Hope bidragit till olika välgörenhetsprojekt sedan ett tiotal år tillbaka. Det som är aktuellt just nu är ett projekt att byta ut dieselaggregat till solpaneler på en internatskola utanför Nairobi i Kenya (läs mer om detta nedan).

Kanske ta tåget istället
Alla våra resor kan köpas utan flyg för den som vill ta sig till destinationen med annat färdmedel, till exempel tåg. Vi hjälper er gärna att hitta bästa tågresan, boenden på vägen och att göra er resa så smidig och klimatvänlig som möjligt. Vi har även valt att öka vårt utbud av resor inom Sverige och Norden för att minska på mängden flygresor.

Närproducerat och lokala leverantörer
Go Active Travel väljer i första hand lokala leverantörer för att vinsten ska stanna på destinationen. Vi väljer till exempel gärna att arbeta med familjeägda hotell i första hand i stället för stora internationella hotellkedjor. Där finns ofta möjlighet att äta närproducerade produkter, ibland till och med odlade och tillverkade av hotellen själva. Om vi använder de större hotellkedjorna väljer vi med fördel dem som prioriterar hållbarhet i sin verksamhet. Alla våra samarbetspartners är noggrant utvalda. Och vi väljer gärna vegetariskt där det går. 

Vad är klimatkompensation?
Klimatkompensation innebär att utsläpp som inte kan minska genom egna åtgärder kompenseras genom att bidra till utsläppsminskningar utanför organisationens gränser. Det finns flera viktiga kriterier som klimatkompensation ska uppfylla: Utsläppsminskningarna ska vara additionella, vilket betyder att de inte hade skett utan tillskottet från klimatkompensationen, samt att utsläppsminskningarna ska vara verifierade av en tredje part.

Klimatkompensation kan ses som ett viktigt verktyg i den globala klimatomställningen genom att stödja utvecklingsländer i utveckling av klimatfrämjande projekt inom till exempel energieffektivisering, förnybar energi, trädplantering och bevarande av skog.

Hjälp till fattiga barn och omställning till förnybar energi
Vi hjälper en internatskola för barn som kommer från slumområdena runt omkring Nairobi i Kenya genom att finansiera omställning till förnybar energi. Vi byter ut dieselaggregat till solpaneler. Dels förbättrar vi miljön, men det kommer också att spara pengar då dieselpriserna är höga, så pass mycket att de på ett år kan anställa en person ytterligare till verksamheten.

Ca 25 kr av din resekostnad går till detta projekt. Det kanske kan kännas bra att resan ni bokar med Go Active Travel också bidrar till att förbättra världen. Läs mer om projektet

Du kan även läsa mer om New Hope Reseindustrins Barnfond på deras hemsida 

Skapa trygghet för våra ungdomar
Go Active Travel stödjer också Nattvandrarna. Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk.