Hantering av personuppgifter – GoActiveTravel
08 409 106 87 info@goactivetravel.se

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar då du fyller i ett formulär vid en intresseanmälan eller bokning av resa behandlas av Go Active Travel för förberedelse och administration av den berörda tjänsten. Personuppgifterna lagras och utgör underlag för marknads- och kundanalyser samt för marknadsföringsändamål. Denna lagring och användning av uppgifterna görs endast av Go Active Travel, och uppgifterna kommer ej att lämnas vidare till tredje part annat än när så är nödvändigt för genomförande av resa eller arrangemang

Personuppgiftsansvarig

Go Active Travel är personuppgiftsansvarig. Det är oss du kontaktar om du inte längre vill få utskick eller om du vill ändra några av de registrerade uppgifterna. Du kan välja om du önskar få informationen digitalt eller per post.

Registrering av IP-adresser

Vid besök på Go Active Travels hemsida sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.