Resevillkor – GoActiveTravel
08 409 106 87 info@goactivetravel.se

Resevillkor

Allmänna resevillkor

Vi följer Svenska Resebyråföreningens (SRF) villkor för paketresor och kompletterar dessa med särskilda villkor anpassade för Go Active Travels resor. Besök gärna SRF:s hemsida. Läs mer här. Ni kan även ta del av SRF:s aktuella villkor för paketresor (fr o m 2011-11-23). Läs mer här.

Särskillda resevillkor

Nedan angivna särskilda resevillkor gäller före SRF:s allmänna villkor för paketresor. Dessa särskilda resevillkor för individuella resor kompletterar SRF:s villkor för paketresor.

Resevillkoren gäller för Go Active Travels researrangemang med reguljärflyg för privatpersoner och företag. För gruppresor och konferensarrangemang gäller delvis andra villkor.

Bokning och betalning

Du bokar din resa via vår hemsida (www.goactivetravel.se) eller i särskilda fall via telefon eller e-post. Anmälningsavgiften på 3000 SEK per person och ska betalas inom 7 dagar, därefter är din plats på resan garanterad. För resor inom Sverige så är anmälningsavgiften 1500 SEK. Slutbetalning ska vara Go Active Travel tillhanda senast 60 dagar före avresan. Anmälan är bindande först då anmälningsavgiften har erlagts.

Resenärens rätt till avbeställning av resan

Vid avbokning tidigare än 60 dagar innan avresa återbetalas hela resan förutom depositionsavgiften på 3000 kr. Vid avbokning av resa 59 dagar innan avresa och fram till 31 dagar innan avresa återbetalas 50% av resans pris, förutom depositionsavgiften på 3000 kr som ej är återbetalningsbar. Vid avbokning från 30 dagar innan avresa och fram till avresa är det ingen återbetalning.

För vissa resor kan det finnas undantag från dessa regler, de meddelas i så fall vid bokningstillfället. Kostnader för startplatser, visum och andra särskilda tillval återbetalas ej.

Särskilda önskemål och tillval

Särskilda önskemål och tillval utanför grundpaketet garanteras inte.

Ombokning och ändring av resan

Kontakta Go Active Travel för information om hur ombokning är möjligt. En expeditionskostnad på 300 SEK per person tillkommer för samtliga ändringar. Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

Reservationer

Uppgifterna på vår hemsida gäller under förutsättning att inga nya skatter, avgifter eller större valutaförändringar sker. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel och programändringar föranledda av omständigheter utanför vår kontroll. Vid för lågt deltagarantal förbehåller sig Go Active Travel rätten att ställa in resan. Om resenären har köpt egna biljetter eller hotellrum i samband med den inställda resan, ersätter inte Go Active Travel AB den kostnaden.

Resegaranti

Unlimited Travel Production UTP AB har till Kammarkollegiet ställt lagstadgad ekonomisk säkerhet, vilket innebär att våra resenärer har det skydd och de rättigheter bestämmelserna kräver.