Resevillkor – GoActiveTravel
08 409 106 87 info@goactivetravel.se

Resevillkor

Allmänna resevillkor

Vi följer Svenska Resebyråföreningens (SRF) villkor för paketresor och kompletterar dessa med särskilda villkor anpassade för Go Active Travels resor. 

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företag(et) Go Active Travel (officiell bolagsägare Unlimited Travel Production AB) kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har företag(et) Go Active Travel enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd. Läs våra fullständiga Resevillkor.

Resegaranti

Unlimited Travel Production UTP AB har till Kammarkollegiet ställt lagstadgad ekonomisk säkerhet, vilket innebär att våra resenärer har det skydd och de rättigheter bestämmelserna kräver.