Coronavirus - vad gäller? – GoActiveTravel
0771 14 30 30 info@goactivetravel.se

Coronavirus - vad gäller?

Go Active Travel genomför inte några resor till de länder där det finns en avrådan från Utrikesdepartementet.  

Ändringar av avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder
Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

Länder inom EU, EES och Schengen
1. Efter den 15 juli 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Andorra, Polen och Tyskland. 

UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Monaco, Luxemburg, Portugal, San Marino, Schweiz (se punkt 2), Spanien, Ungern och Vatikanstaten. Med undantag av Schweiz gäller den hävda avrådan alltjämt för dessa länder.

2. Avrådan från icke nödvändiga resor till Schweiz införs från och med den 15 juli, och gäller till och med den 29 juli 2020.

3. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet[1] samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 29 juli 2020.

[1] Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Irland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Tjeckien och Österrike.

Länder utanför EU, EES och Schengen
UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES, Schengen och Storbritannien, till och med den 31 augusti 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

Vi arbetar för fullt och har just nu vi en högre arbetsbelastning än vanligt och ber därför om din förståelse för att ditt svar kan dröja något. Eftersom denna situationen är helt ny och extraordinär, behöver vi mer tid för att få rätt direktiv av myndigheter och branschorganisationer så att vi kan hantera detta på ett korrekt sätt.

Go Active Travels och branschens ambition är att alla resenärer skall få en schysst och rättvis behandling. Med tanke på en oviss situation så kan det tänkas att våra resenärer får vänta på svar gällande t.ex. vem som står för återbetalning av avbokade resor. 

Läs mer om de extraordinära omständigheter som råder och SRF's (Researrangörers branschförening)  följande tolkning av paketreselagen och arrangörens ansvar: https://srf-org.se/paketreselagen-satt-ur-spel/

Texten uppdaterades 2020-07-20