Salvatore di Somma – GoActiveTravel
0771 14 30 30 info@goactivetravel.se

Salvatore di Somma

Salvatore di Somma är professor i internmedicin vid La Sapienza Universitetet och överläkare vid Sant’Andrea Hospital i Rom, Italien. Han har en lång forskningshistoria inom hjärtsjukdomar som både syftar till bättre behandling av och förebyggande åtgärder mot hjärt-kärlsjukdomar med över 300 artiklar och bokkapitel. Salvatore har spenderat långa perioder i Cilentoregionen, den syditalienska region där begreppet ”medelhavsdiet” myntades av den amerikanska forskaren Ancel Keys. Salvatore har utarbetat ett unikt samarbete med lokala läkare och vårdcentraler för att studera faktorer som kan bidra till hälsosamt ålderande i Cilento, bl.a. genom ingående kartläggning av hjärt-kärlsystemet hos hundraåringar i Cilento. Salvatore och Olle Melander leder den studie som kommer genomföras under resan.