Hållbart resande – Go Active Travel

Go Actives arbete för ett hållbart resande

Våra resor handlar om att upptäcka den fantastiska natur vi har på vår planet och vår ambition är naturligtvis att minimera den klimat- och miljöpåverkan våra resor orsakar.

Vad gör Go Active?

Go Actives arbete för ett mer hållbart resande är i ständig utveckling. Vi var tidigt ute med att ge våra resenärer möjlighet att klimatkompensera genom Vi-Skogen, och från och med 2020 ingår CO2-kompensation till 110% för alla våra resor, genom vårt samarbete South Pole (Läs mer om detta arbete nedan).
Vi har genom Reseindustrins barnfond New Hope bidragit till olika välgörenhetsprojekt sedan ett tiotal år tillbaka. Det som är aktuellt just nu är ett projekt att byta ut dieselaggregat till solpaneler på en internatskola utanför Nairobi i Kenya (Läs mer om detta nedan).

Kanske ta tåget istället

Vi har flera resor i vårt program, där transporten till resmålet går med tåg. Läs mer om våra tågresor till Höga Kusten, Vålådalen eller Lofoten.
För våra övriga resor kan den som vill ta sig till resmålet på egen hand. Det finns oftast möjlighet att köpa våra researrangemang utan flyg. Läs mer om tips för dig som vill ta tåget här...

Närproducerat & lokala leverantörer

Go Active väljer i första hand lokala leverantörer för att vinsten ska stanna på destinationen. Exempelvis väljer vi att arbeta med familjeägda hotell (där det är möjligt), i stället för stora internationella hotellkedjor. Där finns ofta möjlighet att äta närproducerade produkter, ibland t o m odlade och tillverkade av hotellen själva. Vi prioriterar att boka transporter med det lokala bussbolaget. Transporter till och från vandringar sker ibland med kommunala färdmedel som lokalbuss och tåg, samt liftar och kabinbanor. Vi äter ofta våra luncher på bergshütter där de finns.

110% CO2-kompensation på alla våra resor

Från 1:a januari 2020 CO2-kompenserar Go Active till 110% för alla våra resor. Go Active samarbetar med South Pole som är en mycket kompetent aktör med en gedigen kunskap om hållbarhetsfrågor på alla plan. Deras konsulter har gjort dessa uträkningar baserat på de CO2-utsläpp som är förknippade med flyg/tåg, landtransporter, mat och hotell.
Vi har valt att stödja tre olika projekt via South Pole, läs mer i länkarna nedan:

  • Kariba REDD+ i Zimbabwe - ett projekt som syftar till att förhindra avskogning samt att säkerställa skogens hälsa och biologiska mångfald. 

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation innebär att utsläpp som inte kan minska genom egna åtgärder kompenseras genom att bidra till utsläppsminskningar utanför organisationens gränser. Det finns flera viktiga kriterier som klimatkompensation ska uppfylla: Utsläppsminskningarna ska vara additionella, vilket betyder att de inte hade skett utan tillskottet från klimatkompensationen, samt att utsläppsminskningarna ska vara verifierade av en tredje part.

Klimatkompensation kan ses som ett viktigt verktyg i den globala klimatomställningen genom att stödja utvecklingsländer i utveckling av klimatfrämjande projekt inom t.ex. energieffektivisering, förnybar energi, trädplantering och bevarande av skog. 

South Pole - vår samarbetspartner

Vi samarbetar med och klimatkompenserar genom South Pole, som har genomfört klimatanalyser åt drygt 150 organisationer i olika branscher och utvecklat flertalet beräkningsverktyg. South Pole är världens största utvecklare av klimatprojekt och har implementerat mer än 500 klimatprojekt för klimatkompensation och därigenom även skapat tiotusentals arbetstillfällen i utvecklingsländer, förbättrade levnads- och arbetsvillkor, samt ekonomiska vinster för företag och samhällen.

South Pole Group grundades 2006 med erfarenheter från Myclimate, Världsbanken, UNFCCC och McKinsey & Co. De är en av världens ledande leverantörer av premiumprojekt för klimatkompensation. Med en global närvaro och lokal kompetens hjälper South Pole organisationer att utveckla hållbara och lönsamma lösningar som har en positiv inverkan på klimat, ekosystem och samhällen.

South Pole har bl a:
Reducerat mer än 80 miljoner CO2e, motsvarande Greklands årliga utsläpp av växthusgaser
Analyserat klimatavtrycket på investeringar motsvarande drygt 2 biljoner USD
Mobiliserat drygt 10 miljarder USD till ren energi i utvecklingsländer
Möjliggjort produktionen av drygt 100 000 GWh förnybar energi, motsvarande Nederländernas årliga elkonsumtion
Skapat 70 000 arbetstillfällen i utvecklingsländer
Skyddat landområden på drygt 55 000 km2, vilket motsvarar 5,5 miljoner fotbollsplaner

För mer information besök gärna www.southpole.com

Hjälp till fattiga barn och omställning till förnybar energi

Vi hjälper en internatskola för barn som kommer från slumområdena runt Nairobi i Kenya genom att finansiera omställning till förnybar energi. Vi byter ut dieselaggregat till solpaneler. Dels förbättrar vi miljön, men det kommer också att spara pengar då dieselpriserna är höga, så pass mycket att de på ett år kan anställa en person ytterligare till verksamheten.

Ca 25 kr av din resekostnad går till detta projekt. Det kanske kan kännas bra att resan ni bokar med Go Active också bidrar till att förbättra världen. Läs mer om projektet

Du kan även läsa mer om New Hope Reseindustrins Barnfond på deras hemsida