Så här hanterar vi dina uppgifter

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i ett formulär då du gör en intresseanmälan, broschyrbeställning eller bokning av resa behandlas av Go Active för förberedelse och administration av den berörda tjänsten. Personuppgifterna lagras och utgör underlag för marknads- och kundanalyser samt för marknadsföringsändamål. Denna lagring och användning av uppgifterna görs endast av Go Active och uppgifterna kommer ej att lämnas vidare till tredje part annat än där så är nödvändigt för genomförande av resa eller arrangemang.

Personuppgiftsansvarig

Go Active Travel AB är personuppgiftsansvarig. Det är oss du kontaktar om du önskar att inte få postala utskick (inkluderat våra broschyrer och inbjudningar) eller om du vill ändra några av de registrerade uppgifterna.

Registrering av IP-adresser

Vid besök på goactive.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.