Crete Edelman 4-11/18 th of June 2022 – Go Active Travel

Welcome to the hiking trip with Go Active Travel!

Vandringsresa Kreta/Hiking trip Crete with Edelman group
4-11th/18th of June 2022

Nedan hittar du viktig information om din resa samt vandringsprogram. Vi på Go Active Travel hoppas att ni får en riktigt härlig resa med många fina vandringsminnen med hem i bagaget! 

Vi försöker att hålla informationen uppdaterad, men då ändringar ofta sker med kort varsel är det viktigt att kontrollera aktuell information precis innan avresa (via Greklands officiella sidor, t ex https://travel.gov.gr/#/).

-----------  English ----------

Below you will find important information about your trip and hiking program. Go Active Travel hope that you have a really wonderful trip with many great hiking memories to bring home with you!

We try to keep the information up to date, but as changes often happen with short notice, it's important to check updated information just before departure (via Greece's official pages, eg https://travel.gov.gr/#/ ).

You find more information in English below the Swedish text.

AVRESA / FLYGBILJETT

(gäller för er som bokat resan inklusive flyg)
Dina flygbiljetter med Sunclass Airlines bifogas detta avresemeddelande. Där ser du flygtider och bokningsnummer. Denna visas tillsammans med passet vid incheckningen. På Arlanda finns automater för incheckning hos Sunclass Airlines (Terminal 5). Lämna då bagaget i Self Service Bagdrop

Vi rekommenderar att man är på flygplatsen minst 2,5 timmar innan avresan. Köerna kan i dessa tider vara längre än vanligt och incheckningen stänger 60 min innan avgång. Även säkerhetskontrollen har långa köer emellanåt.

BAGAGE

I resans grundpris ingår totalt max 20 kg bagage (incheckat + handbagage), varav handbagaget får väga max 6 kg (max mått 55 x 40 x 20 cm).
Obs för er som har betalat till för extra bagage står er uppdaterade bagagevikt på biljetten.
Tänk på att förvara allt du behöver under dagen i handbagaget, t ex mediciner. Observera att det är särskilda regler för att ha vätskor i handbagaget. Tänk också på att packa ned vassa föremål som t ex vandringsstavar och nagelsax i det bagage som du checkar in.

MAT OMBORD

Mat ingår ombord. Dryck tillkommer och betalas ombord (kortbetalning). 

ANKOMST/TRANSFER

Efter landning följer du skyltarna till Baggage Claim för att komma till ankomsthallen dit bagaget kommer. Er färdledare Wendela möter upp efter att du har hämtat ut bagaget och passerat tullkontrollen, så håll utkik efter en skylt med texten Go Active Travel. 
Vi har alltså en egen transfer, inte i samarbete med Ving som sköter flyget.

COVID-BEVIS I GREKLAND

Från den 1/5 behöver man inte kunna visa upp Covid-bevis för inresa eller vistelse, restaurangbesök etc. Reservation för ändringar.

RESTRIKTIONER I GREKLAND

För det första gäller det som i de allra flesta länder att man håller avstånd och extra noggrann hygien. Man ska heller inte åka om man blir sjuk. Då gäller att man skaffar ett läkarintyg och kontaktar sitt försäkringsbolag för eventuell ersättning.

Allmänt angående munskydd

 • Som det ser ut just nu är munskydd obligatoriskt på transporter och i publika lokaler. Kravet på munskydd inomhus kommer troligen att tas bort från den 1/6, men vi kan inte helt bekräfta än.

Flyg

 • EU's krav på munskydd på flyg och flygplatser är borttaget sedan 16/5. Sunclass Airlines kräver inte munskydd ombord.
  Obs alla som bokat eget flyg måste kolla med sitt flygbolag då vissa bolag ändå valt att behålla munskyddskravet.

  Buss

  • Vi har egen buss för flygplatstransfer och för våra dagliga vandringar. Här krävs i dagsläget också munskydd, men kravet försvinner eventuellt den 1/6.

  Övrigt

  • För övriga situationer så uppdaterar vår färdledare er på plats vad som gäller.
  • Läs mer på Svenska UD's hemsida

  Observera att denna information kan komma att ändras utan förvarning.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

FLIGHT TICKET

(all flight information applies only to tickets booked through Go Active Travel)
Your Sunclass Airlines flight tickets are attached to this departure message. There you will see flight times and booking numbers. This is shown together with the passport at check-in. At Arlanda, there are check-in machines for Sunclass Airlines (Terminal 5). Then leave the luggage at the Self Service Bagdrop.

We recommend that you arrive to the airport at least 2.5 hours before departure. During these times, queues can be longer than usual and check-in closes 60 minutes before departure. The security check has also been shown to have long queues from time to time.

LUGGAGE

The basic price of the trip includes a total of a maximum of 20 kg of luggage (checked + hand luggage), of which the hand luggage may weigh a maximum of 6 kg (maximum dimensions 55 x 40 x 20 cm).
For those of you who have paid for extra luggage, your updated luggage weight is stated in the ticket.
Remember to store everything you need during the day in your cabin bag, such as medicines. Please note that there are special rules for liquids in your hand luggage. Also remember to pack sharp objects such as walking sticks and scissors in the luggage you check in.

FOOD ON BOARD

Meal is included on board. Drinks are not included and paid on board (card payment).

ARRIVAL / TRANSFER

After landing, follow the signs to Baggage Claim to get to the arrival hall where the luggage arrives. Your tour guide Wendela will meet you after passing through customs, look for a sign Go Active Travel.

FOR THOSE WITH OWN FLIGHT ARRANGEMENTS

We offer hotel transfers only in connection with the following flights:

Arrival/departure Stockholm flights:
04JUN22    DK 1662  Stockholm- Chania 0705-1155                 
11JUN22    DK 1663 Chania -  Stockholm 1305-1555   
18JUN22    DK 1663 Chania -  Stockholm 1305-1555

Arrival/departure Copenhagen flights:
04JUN22    DK 1146 Copenhagen- Chania 1735-2200                
11JUN22    DK 1147  Chania - Copenhagen 2320-0155 
18JUN22    DK 1147  Chania - Copenhagen 2320-0155  

All other transfer times we suggest a taxi, on your own expense. Transfer time between the airport in Chania and Hotel Panorama should be around 30 minutes each way.

If someone wish to join these transfers, and have not yet informed Go Active Travel, please do so immediately.

ENTER INTO GREECE

As of 1/5 2022, no special Covid documentation is required for entry into Greece.
Greek authorities may apply random antigen or PCR testing upon entry. Travelers who refuse to take samples upon entry risk not being admitted into the country. In the event of a positive test result, the quarantine applies for at least five days at the address stated on arrival in the country or other accommodation designated by the Greek authorities.

HOTEL

Leptos Panorama Hotel
Galatas 731 10, Grekland
Telefon: +30 2821 031700
https://panorama-hotel.gr/

CONTACT NUMBERS

Go Active Travel office +46 (0)771 14 30 30
Tour Leader: Wendela Wiik: +46 (0) 70 338 1958
Emergency phone: (if you can't reach Tour Leader) +46 (0)708 21 31 51

PASS

Glöm inte passet! Kontrollera att passet är giltigt t o m hemkomstdatum (gäller dig med svenskt pass, för andra nationaliteter ber vi er kolla med ambassaden).

VALUTA

Valutan i Grekland är Euro. Vi rekommenderar att köpa ett ”startkapital” av valutan i förväg, exempelvis på flygplatsen innan avresan. Hotell, restauranger och affärer brukar dock acceptera de vanligaste kreditkorten. 

ÖVRIGT

Elen är 220V med vanliga tvåstiftskontakter, samma som i Sverige.

RESEFÖRSÄKRING & SJUKFÖRSÄKRINGSINTYG

Obs! Som resenär gäller det alltid att se över sitt reseskydd innan avresa och ta med sig försäkringskassans kort för sjukvård inom EU samt de reseförsäkringar man har. Om man behöver uppsöka läkare eller apotek ska man ha med sig ett Europeiskt Sjukförsäkringskort som visar att man är försäkrad i Sverige. EU-kortet kan beställas via Försäkringskassan (www.forsakringskassan.se). Vi rekommenderar att man alltid har med sig reseförsäkringsbevis samt kontaktuppgifter till försäkringsbolaget under hela resan.

HOTEL

Leptos Panorama Hotel
Galatas 731 10, Grekland
Telefon: +30 2821 031700
https://panorama-hotel.gr/

KONTAKTUPPGIFTER

Go Active Travel office +46 (0)771 14 30 30
Tour Leader: Wendela Wiik: +46 (0) 70 338 1958
Emergency phone: (if you can't reach Tour Leader) +46 (0)708 21 31 51

VANDRINGSTIPS

När vi åker på en vandringsresa i grupp, är våra vandringsguider ansvariga för alla när vi är ute och vandrar. Go Active Travel värnar alltid om hög säkerhet och det innebär bl.a följande:
Gruppen vandrar i samlad skara. När man går med gruppen måste man anpassa sig till guidernas instruktioner.

Bra att känna till om vandringsveckan

Färdledaren kommer att gå igenom nästa dags vandring och program samt detaljerna kring vatten och mat dagen innan. 

Läs gärna mer om vandring och utrustning här:
Vandringsinformation  
Utrustningslista för vandring

Exempel Utrustningslista:
Vandringskängor med räfflad sula och som går upp över fotknölarna.
Regnkläder
Extra tröja (att byta med)
Vattenflaska (minst 1 liter)
Rekommenderas:
Vandringsstavar. Underlättar vandringen speciellt vid upp och nedstigningar. Räkna med minst 1,5 till 2 liters vatten per vandring. Det kan även vara bra att ha med sig en blandning av nötter, torkad frukt och dylikt för vandringsdagarna.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

COVID RESTRICTIONS IN GREECE

Firstly, as in most countries, it is important to keep your distance and extra careful hygiene. Do not travel if you get sick. In that case, you must obtain a medical certificate and contact your insurance company for compensation application.

General information about face masks

 • As it looks right now, mouth protection is mandatory on transports and in public places. The requirement for indoor mouthguards will probably be removed from the 1/6, but we can not fully confirm yet.

Flight

 • EU requirements for face masks at airports and airports have been removed since 16/5. Sunclass Airlines does not require mouth guards on board.
  Those of you who booked their own flight must check with their airline as some airlines have chosen to keep the mask requirement.

Coach

 • We have our own coach for airport and hiking transfers. As per today, face mask is also required in transfers, but the requirement may end on 1/6.

Other

 • For all other situations, our tour guide will update you on site.

Please be informed that this information can be changed without notice.

PASSPORT

Do not forget your passport! Check that the passport validity is correct as per Greek rules for your nationality.

CURRENCY

The currency in Greece is the Euro. We recommend taking out some cash in advance, for example at the airport before departure. However, hotels, restaurants and shops usually accept the most common credit cards.

ELECTRICITY

The electricity in Greece is 220V with standard two-pin connectors, read more here: https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-country/greece/

TRAVEL INSURANCE

Make sure that you have an appropriate travel insurance cover. Bring the Insurance company contact details and insurance numbers with you, even on the hikes.

INFORMATION ABOUT HIKING

When we go on a group hiking trip, our hiking guides are responsible for everyone when we are out hiking. Go Active Travel always cares about high security and this means, among other things, the following:
The group walks together. When hiking with the group, you must follow the guides' instructions.

Good to know about the hiking week

Each evening our tour guide will go through next day's hike and program, as well as practical details.

Read more about hiking and equipment here:
Hiking information
Equipment list for hiking


Example Equipment list:

Hiking boots with a rugged sole. Boot should cover the ankles.
Rainwear (jacket and trousers)
Extra t-shirts (short or long sleeves depending on weather)
Water bottle (at least 1 liter)
Recommended:
Hiking poles. Facilitates hiking, especially on ascents and descents.

Expect to bring at least 1.5 to 2 liters of water per hike. It can also be good to bring some nuts, dried fruit or similar for the hikes.

Preliminärt vandringsprogram/Preliminary Hiking program

4 June

Arrival day

5 June  

Hike 1. Agia Irini gorge – Hike 2. Sougia Lissos.

6 June    

Hike 1. Paliochora-Sougia – Hike 2. Anidri-Paliochora

7 June    

Hike 1. Samaria gorge (long way) – Hike 2. Agia Roumeli-Samaria (loop)

8 June   

Resting day

9 June 

Hike 1. Imbros gorge – Hike 2. Gouvernetou – Katholiko (loop)

10 June    

Hike 1. Aradena - Marmara – Loutro – Hike 2. Sfakia – Marmara

11 June

Departure for those staying 1 week. 

12-17 June

For those staying 2 weeks, these days are on your own, without Go Active Travel staff present.

18 June

Departure for those staying 2 weeks.

Observera att ordning och program kan ändras pga av väder och dylikt.

Please be informed that this program is subject to change due to weather conditions and other reasons.