Olle Melander – GoActiveTravel
0771 14 30 30 info@goactivetravel.se

Olle Melander

Olle Melander är professor och överläkare i internmedicin vid Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus. Hans forskning syftar till att hitta nya sätt att förebygga typ 2 diabetes och hjärt-kärlsjukdom och har han publicerat >500 internationella vetenskapliga originalartiklar inom detta område. Forskningen utgår från att hos friska människor noggrant mäta biologiska avvikelser såsom exempelvis genetiska variationer och koncentration av nedbrytningsprodukter av föda och vävnader i blodet (metaboliter) och undersöka hur dessa biologiska faktorer samverkar med livsstil (kost, fysisk aktivitet, rökvanor och sociala faktorer m.m.) för att förutsäga risk för sjukdom senare i livet. Sådana resultat används sedan för att försöka hitta individanpassade livsstilsåtgärder, och i vissa fall nya läkemedel, som kan motverka sjukdomsrisken. Olle leder tillsammans med Salvatore di Somma det forskningsprojekt som kommer genomföras under resan.