Hiking trip Malta 9-16/20th of May 2023 – Go Active Travel

Welcome to the hiking trip with Go Active Travel!

Vandringsresa / Hiking trip to Malta 9-16/20th of May 2023

Nedan hittar du viktig information om din resa samt vandringsprogram. Vi på Go Active Travel hoppas att ni får en riktigt härlig resa med många fina vandringsminnen med hem i bagaget! 

-----------  English ----------

Below you will find important information about your trip and hiking program. Go Active Travel hope that you have a really wonderful trip with many great hiking memories to bring home with you!

You will find more information in English below the Swedish text.

AVRESA / FLYGBILJETT

(gäller för er som bokat resan inklusive flyg)
Dina flygbiljetter med Lufthansa bifogas detta meddelande. Där ser du flygtider, bokningsnummer och sittplats ombord. Denna visas tillsammans med passet vid incheckningen. Checka in online eller på flygplatsen. Online incheckning:  https://www.lufthansa.com/ge/en/online-check-in

Vi rekommenderar att man är på flygplatsen 2,5 timmar innan avresan.

Läs Swedavias tips för hur man gör incheckningen så smidig som möjligt: https://www.swedavia.se/arlanda/infor-din-resa/

BAGAGE

Ni får ha med er 1 väska max 23 kg incheckat bagage per person. Handbagaget får väga max 8 kg (max mått 55 x 40 x 23 cm). Tänk på att förvara allt du behöver under dagen i handbagaget. Observera att det är särskilda regler för att ha vätskor i handbagaget. Tänk också på att packa ned vassa föremål som t ex nagelsax och vandringsstavar i det bagage som du checkar in.

Vi rekommenderar att man har sina vandringskängor antingen på sig, eller i handbagaget på flyget. Ta även ett par ombyten och det nödvändigaste för vandring i handbagaget så att ni klarar er ifall bagaget skulle bli försenat till destinationen.

MAT OMBORD

På dessa flygningar finns dryck och lättare mat/snacks att köpa ombord. 

FÖR DIG SOM BOKAT EGET FLYG

Vi erbjuder hotelltransfer endast i samband med följande flyg:
Ankomst/avgång Stockholmsflyg:
LH1310 09 MAJ Ankomst till Malta kl. 1615
LH1311 16 MAJ Avresa från Malta kl 1710
LH1925 20 MAJ Avgång från Malta kl 1740
Ankomst/avgång Köpenhamnsflyg:
LH1310 09 MAJ Ankomst till Malta kl. 1615
LH1311 16 MAJ Avresa från Malta kl 1710
LH1277 20 MAJ Avgång från Malta kl. 1235

Alla andra transfertider föreslår vi en taxi, på egen bekostnad. Transfertiden mellan flygplatsen på Malta och Dolmen Hotel är cirka 40 minuter varje väg.

Om någon med eget flygarrangemang vill åka med på dessa transfers och ännu inte har informerat Go Active Travel, vänligen gör det omedelbart.

ANKOMST/TRANSFER

Efter landning följer du skyltarna till Baggage Claim för att komma till ankomsthallen dit bagaget kommer. Era färdledare Wendela och Eva möter upp efter att du har hämtat ut bagaget och passerat tullkontrollen, så håll utkik efter en skylt med texten Go Active Travel. 

INRESA TILL MALTA

Endast resenärer som ankommer Malta från Kinas fastland behöver visa negativt Covid-test. För resenärer från övriga destinationer krävs inget test eller certifikat.
Reservation för ändringar.

PASS

Glöm inte passet! Kontrollera att passet är giltigt t o m hemkomstdatum (gäller dig med svenskt pass, för andra nationaliteter ber vi er kolla med ambassaden).

VALUTA

Valutan i Malta är Euro. Vi rekommenderar att köpa ett ”startkapital” av valutan i förväg, exempelvis på flygplatsen innan avresan. Hotell, restauranger och affärer brukar dock acceptera de vanligaste kreditkorten. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FLIGHT TICKET

(all flight information applies only to tickets booked through Go Active Travel)
Your flight tickets with Lufthansa are attached to this departure notice. There you see flight times, booking number and seat on board. This is shown together with the passport at check-in. Check in at the airport or online at: https://www.lufthansa.com/ge/en/online-check-in

We recommend that you arrive to the airport 2.5 hours before departure.

Read Swedavia's tips on how to make check-in as smooth as possible: https://www.swedavia.se/arlanda/infor-din-resa/

LUGGAGE

You may bring 1 bag with a maximum of 23 kg of checked luggage per person. Hand luggage may weigh a maximum of 8 kg (maximum dimensions 55 x 40 x 23 cm). Remember to keep everything you need during the day in your hand luggage. Please note that there are special rules for liquids in hand luggage. Also remember to pack sharp objects such as scissors and hiking poles in the luggage you check in.

We recommend that you either wear your hiking boots, or place them in your hand luggage on the flight. Also bring a couple of changes of clothes and the essentials for hiking in your hand luggage, in case the luggage is delayed to the destination.

ARRIVAL / TRANSFER

After landing, follow the signs to Baggage Claim to get to the arrival hall where the luggage arrives. Your tour guide Wendela will meet you after passing through customs, look for a sign Go Active Travel.

FOR THOSE WITH OWN FLIGHT ARRANGEMENTS

We offer hotel transfers only in connection with the following flights:
Arrival/departure Stockholm flights:

LH1310 09MAY Arriving to Malta at 1615 
LH1311 16MAY Departure from Malta at 1710
LH1925 20MAY Departure from Malta at 1740 
Arrival/departure Copenhagen flights:
LH1310 09MAY Arriving to Malta at 1615 
LH1311 16MAY Departure from Malta at 1710
LH1277 20MAY Departure from Malta at 1235 

All other transfer times we suggest a taxi, on your own expense. Transfer time between the airport in Malta and Dolmen Hotel should be around 40 minutes each way.

If someone wish to join these transfers, and have not yet informed Go Active Travel, please do so immediately.

ENTER INTO MALTA

Only passengers entering Malta from mainland China are required to show a negative Covid-test. For travellers from other destinations no such requirement is in use at this moment.

RESEFÖRSÄKRING & SJUKFÖRSÄKRINGSINTYG

Obs! Som resenär gäller det alltid att se över sitt reseskydd innan avresa och ta med sig försäkringskassans kort för sjukvård inom EU samt de reseförsäkringar man har. Om man behöver uppsöka läkare eller apotek ska man ha med sig ett Europeiskt Sjukförsäkringskort som visar att man är försäkrad i Sverige. EU-kortet kan beställas via Försäkringskassan (www.forsakringskassan.se). Vi rekommenderar att man alltid har med sig reseförsäkringsbevis samt kontaktuppgifter till försäkringsbolaget under hela resan.

ÖVRIGT

Malta använder samma typ av vägguttag som i Storbritannien (typ G), vilket betyder att du måste ha en kontakt med tre pinnar.
Standardspänning i elnätet är 230 volt, plus/minus tio procent, och en frekvens på 50 hertz, vilket är samma som i Sverige.

HOTEL

Dolmen Hotel & Spa
Adress: St Pauls Bay SPB, 2402, Malta
Telefon: +356 2355 2355
https://www.dolmen.com.mt/en​​

KONTAKTUPPGIFTER

Go Active Travel kontor+46 (0)771 14 30 30
Färdledare: Wendela Wiik: +46 (0)70 338 1958 och Eva Flygh: +46 (0)709902650
Akutnummer: (om du inte får tag på vår färdledare) +46 (0)724470034

VANDRINGSTIPS

När vi åker på en vandringsresa i grupp, är våra vandringsguider ansvariga för alla när vi är ute och vandrar. Go Active Travel värnar alltid om hög säkerhet och det innebär bl.a följande:
Gruppen vandrar i samlad skara. När man går med gruppen måste man anpassa sig till guidernas instruktioner.

Bra att känna till om vandringsveckan

På morgonen den 10 maj, samlas vi för ett informationsmöte där vi kommer att presentera veckans program. Direkt efter mötet tar vi bussen till veckans första vandring. 

Det kommer att erbjudas två nivåer på vandringarna per dag. Du kan välja mellan att gå en kortare tur eller en längre av samma sträcka. Eftersom vi är en stor grupp, kommer vi att även dela in dessa två vandringsalternativ i mindre grupper. 

I slutet av varje vandringsdag kommer ni få morgondagens program presenterat av guiderna. Ni kommer även få dagsprogrammet via epost dagligen. 

Varje vandringsdag erhåller ni en picknicklunch bestående av en smörgås, dryck och frukt. Det kan utöver detta vara bra att ta med lite snacks och naturligtvis mycket vatten på vandringen. 

Läs gärna mer om vandring och utrustning här:
Vandringsinformation  
Utrustningslista för vandring

Exempel Utrustningslista:
Vandringskängor med räfflad sula och som går upp över fotknölarna.
Obs vandringskängor är obligatoriskt på våra vandringar.
Regnkläder
Extra tröja (att byta med)
Vattenflaska (minst 1 liter)
Rekommenderas:
Vandringsstavar. Underlättar vandringen speciellt vid upp och nedstigningar. Räkna med minst 1,5 till 2 liters vatten per vandring. Det kan även vara bra att ha med sig en blandning av nötter, torkad frukt och dylikt för vandringsdagarna.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOTEL

Dolmen Hotel & Spa
Address: St Pauls Bay SPB, 2402, Malta
Phone: +356 2355 2355
https://www.dolmen.com.mt/en

CONTACT NUMBERS

Go Active Travel office +46 (0)771 14 30 30
Tour Leaders: Wendela Wiik: +46 (0) 70 338 1958 and Eva Flygh: +46 (0)709902650
Emergency phone: (if you can't reach Tour Leader) +46 (0)724470034

PASSPORT

Do not forget your passport! Check that the passport validity is correct as per Maltese rules for your nationality.

CURRENCY

The currency in Malta is Euro. We recommend taking out some cash in advance, for example at the airport before departure. However, hotels, restaurants and shops usually accept the most common credit cards.

ELECTRICITY

For Malta the associated plug type is G, which is the plug that has three rectangular pins in a triangular pattern. Malta operates on a 230V supply voltage and 50Hz.

TRAVEL INSURANCE

Make sure that you have an appropriate travel insurance cover. Bring the Insurance company contact details and insurance numbers with you, even on the hikes.

INFORMATION ABOUT HIKING

When we go on a group hiking trip, our hiking guides are responsible for everyone when we are out hiking. Go Active Travel always cares about high security and this means, among other things, the following: The group walks together. When hiking with the group, you must follow the guides' instructions.

Good to know about the hiking week

In the moring of May 10th, we will meet for a welcome breifing to present the program for the week followed by the first walk. 

There will be  two levels of difficulty of the hikes per day, you have the option of a longer and a shorter version of the same walk. Since we are a large number of people we will didive these two hiking options into smaller groups as well.

In the end of every hiking day you will get the program for the following day from the guides and you will also receive the program in an email daily. 

There will be a packed lunch provided for you every hiking day containing a sandwich, drink and a fruit.  

Example Equipment list:
Hiking boots with a rugged sole. Boot should cover the ankles. Please note that hiking boots are mandatory on the hikes.
Rainwear (jacket and trousers)
Extra t-shirts (short or long sleeves depending on weather)
Water bottle (at least 1 liter)
Recommended: Hiking poles. Facilitates hiking, especially on ascents and descents.

Expect to bring at least 1.5 to 2 liters of water per hike. It can also be good to bring some nuts, dried fruit or similar for the hikes.

Preliminärt vandringsprogram/Preliminary Hiking program

9 May

Ankomstdag. Ankomst till Malta internationella flygplats och transfer till Hotel Dolmen i St Pauls Bay, beläget i den nordöstra delen av Malta. Restid ca 45 min. På kvällen möter vi upp för en välkomstmiddag på hotellet kl. 20.00. 

Arrival day. Arrival at Malta International Airport and transfer to Hotel Dolmen in St Pauls Bay, located in the northeastern part of Malta Island.Transfer time ca 45 min.  In the evening we are having welcome dinner at the hotel at 8PM. 

10 May  

Dingli Cliffs. På morgonen samlas vi för en briefing och välkomstmöte. Direkt efter mötet reser vi med buss till den första vandringen. Vi kommer besöka den västra delen av Malta, som heter Dingli Cliffs. Detta är också den högsta punkten på ön, med sina blygsamma 253 meter över havet. Här vandrar vi längs spännande stigar ovanför naturliga höjder och klippformationer. Vi har underbar utsikt över kusten och havet. I slutet av vandringen finns det möjlighet till bad. 

Längd: 8 eller 10 km. Tid: 4-5 timmar                                 
Uppför/Nedför: +/- 120/360 meter

Dingli Cliffs. In the morning we meet for a welcome breifing,  followed by the first hike. We will visit the west coast of Malta, called  Dingli Cliffs. This is the also the highest situated area in Malta with the modest altitude of 253 meters above sea level.  Here we find entertaining walks above the natural cliffs and rock formations and beautiful views of the coast and the sea. In the end of the walk, there will be possibility to swim. 

Distance: 8 or 10 km. Duration: 4 or 5 hours       
Ascent/Descent: +/- 120/360 meters

11 May    

Marsaxlokk och södra Malta.  Efter frukost tar vi bussen till den sydligaste delen av ön och vandrar i området runt fiskebyn Marsaxlokk. Detta är en vandring nära havet med fina vyer, vita klippor och steniga stränder.     

Längd: 7 eller 11 km. Tid: 3- 4 timmar.                     
Uppför/Nedför: +/- 100/130 meter.

Marsaxlokk and southern Malta.  After breakfast we take the buses to the southermost end of the Island and hike in the area of the fishing village of  Marsaklokk. This is a walk close to the sea with great views, white cliffs and rocky beaches.   

Distance: 7 or 11 km. Duration: 3 or 4 hours.                      Ascent/Descent: +/- 100/130 meters.

12 May    

Majistral park   Nordvästra Malta  har en spektakulär kust med dess varierande åsar och dalar. Detta tillsammans bildar ett vackert landskap med utsikten till Gozo som bakgrund. Detta är ett naturskyddat område där man finner endemisk flora och bevarad natur. Vi vandrar också förbi flera stränder och gör stopp för vila och bad. 

Längd: 6 eller 10 km. Tid:  3-4 timmar                                 
Uppför/Nedför: +/-100/ 100 meters. 

Majistral park   The northwest of Malta with its scenic coast and alternating ridges and valleys provides an array of landscapes coupled with far-reaching views to Gozo. In this protected area you will find endemic flowers as well as preserved nature. We are also passing by beaches and we make a stop for relaxing and a swim. 

Distance: 6 or 10 km. Duration 3-4 hours  Ascent/Descent: +/-100/ 100 meters.

13 May   

Vilodag-  Dagen är till eget förfogande. Du kanske väljer att spendera dagen på hotellets poolområden eller kanske följa med på en guidad tur i Valetta. Turen är en 3 timmar guidad tur till fot med lokal guide. Upphämtning och avlämning på hotellet. Kostnad är 25 euro per person. Din färdledare kommer ta upp bokning på denna tur. Valetta är huvudstaden på och ett spännande besöksmål när man besöker Malta. 

Resting day- The day is at your leisure. You can spend the day in one of the hotels many pool areas or you might join an optional excursion to Valetta town. The tour is 3 hours walking tour with a local guide- Pickup and drop off from the hotel. The cost is 25 euro per person. Your tour leader will take the reservations for the excursion. Valetta is the capital and a interesting city to visit while in Malta. 

14 May 

Gozo  Tidigt på morgonen tar vi färjan från till grannön Gozo. Vår vandring startar i hamnen och följer kusten till dess vi når Victoria, huvudstad på denna lilla ö. Staden har några charmiga kvarter och torg som du kan utforska innan det är dags för oss att bege oss tillbaka till huvudön under sen eftermiddag. 

Längd: 11 km. Tid:  4-5 timmar                                           
Uppför/ Nedför: +/-190/80 meter.

Gozo  In the early morning we take the ferry to the neighbouring island of Gozo. Our hike start in the harbour and follow the coast until we reach Victoria, the capital of Gozo. The town have some charming squares and quarters that you can explore before we head back to the main island of Malta in the late afternoon. 

Distance: 11 km. Duration 4-5 hours                                   
Ascent/ Descent: +/-190/80 meters.

15 May     

Victoria Lines. Dagens vandring tar oss från Maltas inland och mot havet. Vi kommer att se lite av den pittoreska landsbygden och några rester av de tidigare bosättarna på denna lilla ö. En mur byggdes av den brittiska militären i slutet av 1800-talet och anlades för att utgöra en fysisk barriär för invaderande styrkor som landsteg på norra Malta. Dom hade som avsikt att attackera hamninstallationerna som var viktiga för den brittiska flottan, makten i Medelhavet. Även om den aldrig brukats strid, spänner detta försvarssystem över cirka 12 km med  befästningar - fort, batterier, skansar, stoppmurar och infanterilinjer. Idag är dessa stigar utmärkta vandringsleder för att utforska Malta

Längd: 7 eller 10 km. Tid:  4-5 timmar.                                    Uppför/ Nerför: +/-90/ 260 meter.

Victoria Lines. Todays trek takes us from the inland of Malta and towards the sea. We will see a bit of the quaint country side and some remains of the former settlers of this small island. When built by the British military in the late 19th century, the line was designed to present a physical barrier to invading forces landing in the north of Malta, intent on attacking the harbour installations, so vital for the maintenance of the British fleet, their source of power in the Mediterranean. Although never tested in battle, this system of defences, spanning some 12 km of land and combining different types of fortifications - forts, batteries, entrenchments, stop-walls and infantry lines. Today these inland paths are excellent hiking routes to explore Malta. 

Distance: 7- 10 km. Duration 4-5 hours                                    Ascent/Descent: +/-90/ 260 meters.

16 May 

Avresedag eller början av förlängningen. Vi säger farväl till Malta för den här gången och beger oss till flygplatsen. För er som stannar några dagar till på Malta önskar vi er en fortsatt fin semester.  

Departure day or start of the extention. We say farewell to Malta for this time and make our way to the airport. For those with extended stay we wish you a nice continuation of your holidays. 

16-20 May 

För er som stannar till den 20 maj, är dessa dagar på egen hand utan färdledare från Go Active Travel. 

For those staying util 20th of may, the reaining  days are on your own, without Go Active Travel staff present.

20 May 

Avresa för er som har förlängning. 

Departure for those of you having an extended stay. 

Observera att ordning och program kan ändras pga av väder och dylikt.

Please be informed that this program is subject to change due to weather conditions and other reasons.