Uppdatering vaccinationspolicy

Vi ser fram emot de lättnader av restriktioner som nu kommer både i Sverige och andra länder vilket gör det enklare för oss att resa och röra oss fritt igen. Det innebär att vi nu tar bort vaccinationskravet för att åka på våra resor i Sverige. Självklart gäller att man är fullt frisk och inte har några symptom vid resetillfället.

Vad gäller resor utomlands behåller vi fortfarande vaccinationskravet. Detta främst pga att många av de platser vi besöker fortfarande kräver vaccinationsbevis för tillträde och om inte alla är vaccinerade blir det då mycket komplicerat att genomföra resan och programmet.

Det är i dagsläget svårt att säga hur kraven på våra olika destinationer kommer att förändras framöver, men vi bevakar situationen. Om det blir lättare att röra sig fritt i dessa länder framöver kommer det också avspegla sig i vår policy.